Salten marked

Salten Borger & Grundejerforening

Arrangementet

Salten Marked er et meget gammelt samt populært marked for de kræmmere og handlende, der rejser fra marked til marked. Ca. 225 kræmmere kommer med alt mellem himmel og jord, og derudover forventes mange kræmmere med smådyr.

Salten Marked har tidligere været et af landets allerstørste, hvad angår hestehandel, men i dag er det gået stærkt tilbage.

Der kommer ca. 35.000 besøgende i løbet af weekenden og dem som ønsker at opleve en god hestehandel skal stå meget tidligt op fredag morgen, da hestehandlerne er i fuld gang ved 6-tiden.

Formål med markedet

Salten Marked arrangeres af Salten Borger- og Grundejerforening, hvis medlemmer i høj grad er beskæftiget med det store arrangement, som stort set hvert år har givet et pænt overskud. Pengene er bl.a. brugt til etablering, vedligeholdelse og drift af Salten Borgerhus.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, ligesom de fleste af de fleste af de ca. 200 frivillige medhjælpere, som hvert år deltager i arbejdet omkring planlægningen, opbygning og afvikling af Salten Marked.

Generelle data  

Salten Marked
Frisholmvej 3A, Salten
8653 Them
tlf. 2041 8653

Bank: Sydbank, Silkeborg
Kontonr.: 7046 0001122304
Cvr. Nr: 8989 9710

Salten Borger & Grundejerforening | Frisholmvej 3A, 8653 Them  | Tlf.: 2041 8653